JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Officer)
-รับใบสั่งผลิต JOB ORDER ตรวจเช็ครายละเอียดสินค้าที่สั่งผลิต กับ PO -เช็ควัตถุดิบที่จะต้องใช้ในการผลิต ว่าเพียงพอหรือจำเป็นต้องออก PR หรือไม่ -ประสานงานการฝ่ายขาย เพื่อยืนยันกำหนดการส่งมอบสินค้า -...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
2 Position
16 Jun 19
2 . ผู้จัดการคลังสินค้า/วางแผนวัตถุดิบ (Warehouse/Planning Manager)
-บริหารสโตร์: ควบคุมการรับเข้า-เบิกออก วัตถุดิบ ให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน -จัดระเบียบพื้นที่เก็บวัตถุดิบ / วัสดุสิ้นเปลือง -ควบคุมการทำงานของพนักงานสโตร์ -จัดเตรียมสินค้าสำเร็จรูปเพื่อส่งให้ลูกค้า -จ...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา Cost Estimate
- คำนวณต้นทุน / เสนอราคาให้ลูกค้าตามแบบลูกค้า - ถอดแบบคำนวณวัสดุ สำหรับการผลิต - ทำรายงานสรุปให้ผู้บริหารได้

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
4 . พนักงานเขียนแบบ (Draftman)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานเขียนแบบสินค้าเพื่ออนุมัติการสั่งซื้อกับลูกค้า - รับผิดชอบงานเขียนแบบใน Job Order - สามารถถอดแบบสินค้าได้ - รับผิดชอบงานเขียนแบบสำหรับเครื่อง CNC - รับผิดขอบตามหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
5 . พนักงานบัญชี (ลูกหนี้)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานบัญชี ฝั่งลูกหนี้ - ทำบิลส่งของ / ใบกำกับภาษี / ตัดใบล็อตส่งของ - ทำใบวางบิล / ทำใบเสร็จรับเงิน - ทำใบลดหนี้ - ทำใบสำคัญรับ - สรุปยอดขาย / ยอดลูกหนี้ค้างชำระ / ยอดบิล overdue -...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs