JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี ลูกหนี้/เจ้าหนี้/การเงิน/ทรัพย์สิน
- ดูแลตัดตามการชำระเงินให้ได้ตามกำหนดเวลา และ ถูกต้องตามขั้นตอน - จัดทำรายการกระทบยอดลูกค้า ธนาคาร และ บัญชีอื่นๆ - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จ่ายชำระหนี้ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงิน ...

บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Aug 19
2 . ห้วหน้างานฝ่ายผลิต
1.ควบคุมดูแลความเรียบร้อยในงานการผลิต 2.ฝึกสอนพนักงานให้ปฏิบัติได้ตามความต้องการและข้อกำหนดของหน่วยงาน 3.มีทักษะในการควบคุมพนักงานในขบวนการผลิตตามที่รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง/ตามประสบการณ์
15 Aug 19
3 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานชำแหละไก่ได้ 2.ดูแลซ่อมแซมเครื่องลวกขนไก่ 3.ดูแลซ่อมแซมเครื่องทำความเย็น เครื่องทำน้ำแข็ง 4.ดูแลซ่อมแซมสายพราน และราวแขวนไก่ได้ 5.ดูแลซ่อมแซมทั่วๆไปตามเอกสารใบแจ้ง...

บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง/ตามประสบการณ์
15 Aug 19
4 . พนักงานขับรถบรรทุก
1.ขับรถบรรทุกพ่วง รถสิบล้อ 2.ดูแรรักษารถที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน 3.รับผิดชอบเรื่องเอกสารการขนส่งนำกลับมาให้ครบถ้วน 4.วิ่งงานขนส่งให้ได้ตามเป้าหมายทีตกลงกัน

บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1.ตรวจควบคุมการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.กำกับดูแลตรวจเช็คการผลิตให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า 3.จัดทำรายงานบันทึกตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอ...

บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
13 Aug 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs