บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด
บริษัทฯ เปิดกิจการ ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2561 ซึ่งกำลังดำเนินการขยายกิจการ และ สามารถพัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ด้านการเกษตร อย่างเหมาะสม พร้อมด้วยพัฒนาและส่งเสริมบุคคลากร ให้มีคุณภาพในการทำงาน ภายในองค์กร อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งกิจการ (ในเครือ) ณ ปัจจุบัน ดังนี้
-ฟาร์มเลี้ยงไก่
-ฟาร์มเลี้ยงเป็ด
-โรงเชือดและชำแหละไก่สด
-โรงงานผลิตคอนกรีต
Benefits
  • -ประกันสังคม
  • -ชุดยูนิฟอร์ม
  • -โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัทฯ)
  • -เงินช่วยเหลืออื่นๆ
Contacts
บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด
129 หมู่ 7
Khao Hin Son Phanom Sarakham Chachoengsao 24120
See Map