JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2 Positions      
Sort By 
1 . Sales Engineer ( Solar Energy )
1. นำเสนองานขาย แนะนำงานโครงการ ให้คำปรึกษา ที่ตรงความต้องการของลูกค้า 2. พัฒนากลยุทธ์งานขายเพื่อเพิ่มยอดขายและทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ 3. รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 4. สร้างโอกาสการขาย...

บริษัท โซโลมอน เทคโนโลยี่ ไทยแลนด์ จำกัด
Salary 20,000 - 25,000 + Mileage Claim + Telephone + Commission
23 May 19
2 . Sales Executive
- พัฒนากลยุทธ์งานขายเพื่อเพิ่มยอดขายและทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - สร้างโอกาสการขายในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ

บริษัท โซโลมอน เทคโนโลยี่ ไทยแลนด์ จำกัด
Salary 20,000-25,000
23 May 19
  2 Positions      
Sort By 
Disability Jobs