บริษัท โซโลมอน เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2535 จุดเริ่มต้นบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศ ต่อมาจึงขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยเป็นผู้บุกเบิก Hi-Speed Internet โดยจัดหาอุปกรณ์ Network ให้กับผู้ให้บริการรายใหญ่ในประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ในนามของแบรนด์ Solar Edge จากประเทศอิสราเอล และด้วยความใส่ใจในคุณภาพของสินค้าและงานบริการ จึงได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั้งส่วนงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของบริษัทฯ จึงขอเชิญท่านผู้สนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมๆกัน
Benefits
  • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ชุดยูนิฟอร์ม
  • กองทุนสวัสดิการพนักงาน
  • ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
  • ค่าโทรศัพท์
  • รางวัลอายุงาน
  • ประกันสังคม
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
93/365 อาคารพีทีเอสที
Khlong Kluea Pak Kret Nonthaburi 11120
Tel.: 02-574-6409#155
Fax: 02-982-9819
See Map