JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  26 Positions      
Sort By 
1 . Technical Suppor
ดูแล รับผิดชอบ ให้การสนับสนุน แก้ไขปัญหาในการใช้งานและการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตั้ง Software Package แก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จัดทำรายงานทะ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
23 Aug 19
2 . พนักงานตรวจนับสินค้า สาขานครสวรรค์
- ควบคุมและดำเนินการับ-จ่าย ผลิตภัณฑ์และภาชนะให้กับรถลำเลียงและรถเขต - ดำเนินการจัดเก็บ และรักษาปริมาณของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าให้เหมาะสม - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยก, พนักงานยก - ตรวจนับส...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
3 . Hygienist Leader
****ทำงานเข้ากะ**** รับผิดชอบในการวางแผน กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ การรักษาสุขอนามัย GMP ในโรงงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัย อาหาร คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปล...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
4 . Merchandise Supervisor/ หัวหน้า PC
วันทำงาน : จันทร์ - เสาร์ - ควบคุมดูแลพนักงาน PC ประจำห้างแต่ละห้าง ตรวจสอบการทำงาน การขาดลามาสายและชี้แนะแนวทางในการทำงาน - ดูแลตรวจเช็คพื้นที่การวางสินค้าและคุณภาพสินค้าในห้างสรรพสินค้าที่ได้รับ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
Salary 17,000 ขึ้นไป
23 Aug 19
5 . พนักงานตรวจนับสินค้า สาขาราชบุรี
- ควบคุมและดำเนินการับ-จ่าย ผลิตภัณฑ์และภาชนะให้กับรถลำเลียงและรถเขต - ดำเนินการจัดเก็บ และรักษาปริมาณของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าให้เหมาะสม - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยก, พนักงานยก - ตรวจนับส...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
6 . นักวิเคราะห์ระบบบริการลูกค้า รับสมัครด่วน !
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการขาย รวมไปถึงการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการวางแผนโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานผลการดำเนินการโครงการในช่วงเวลาที่ได้กำหนด รวมถึง...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและความเสี่ยง เพื่อกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน และวงเงินสินเชื่อค่าสินค้าและภาชนะ ดำเนินการตรวจสอบเรีบกเก็บหนี้ค่าสินค้า ของลูกค้าที่สาขาเป็นผู้ดำเนินการเก็บค่าสินค้า วิเคราะห์ข้อมูล...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
23 Aug 19
8 . Direct Consumer Business Developer
-เพิ่มช่องทางโอกาสใหม่ในการขยายธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทฯ -หาพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องกดสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ให้มีความสอดคล้องกันทั้งในเชิงของผลกำไร ยอดขาย จำนวนตู้และลักษณ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
9 . Direct Consumer Business Development Leader
-ดูแลและบริหารทีมงาน เพื่อให้เพิ่มช่องทางโอกาสใหม่ในการขยายธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทฯ -หาพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องกดสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ให้มีความสอดคล้องกันทั้งในเชิงของผล...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
10 . พนักงานตรวจนับสินค้า สาขาบางบอน ซอยเพชรเกษม 69
- ควบคุมและดำเนินการับ-จ่าย ผลิตภัณฑ์และภาชนะให้กับรถลำเลียงและรถเขต - ดำเนินการจัดเก็บ และรักษาปริมาณของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าให้เหมาะสม - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยก, พนักงานยก - ตรวจนับส...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
11 . MIT MEMBER (พนักงานพัฒนาร้านค้า )
รับผิดชอบงานส่งเสริมการขายในด้านการพัฒนาร้านค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขาย และจัดการสินค้า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายในร้านค้าเพื่อกระตุ้นการบริโภคเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท รวมถึงการปฏิบัติงานกิจกรรมพิเศษเพ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
4 อัตรา
Salary 13,000 - 16,000 บาท
23 Aug 19
12 . ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน สาขาหัวหมาก
- รับผิดชอบงานดูแล ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา หรืองานที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตราฐานที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา - ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ และทรัพย์สินของบริษ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
13 . ผู้จัดการคลังสินค้า พื้นที่กรุงเทพ โซนภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ด่วนมากรับสมัครด่วน !
วางแผน บริหาร ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับ การรับ-จ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงควบคุมดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บ และตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การตรวจนับสินค้า การจัดสต๊อกสินค้า ให้ถูกต้อง และเป็นไ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
14 . Area Sale Manager Trainee-ผู้จัดการฝ่ายขายฝึกหัด สาขาอุบลราชธานี อุดรธานี
พื้นที่สาขา: อุบลราชธานี อุดรธานี บริหาร ควบคุม ดูแล และวางแผน รวมถึงติดตามผล ให้ทีมงาน Sales Executive เข้าเยี่ยมลูกค้า พัฒนาร้านค้า และสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย สื่อสารโครงการ-กิจกรรมการตล...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
15 . พนักงานพัฒนาร้านค้า ขอนแก่น/อุดร/หนองคายรับสมัครด่วน !
วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลาทำงาน 0ึ7:00 - 17:00 น. รายละเอียดการทำงาน - เข้าเยี่ยมร้านค้าที่อยู่ในความดูแลของตน สร้างความสัมพันธ์ สอบถามปัญหาที่เกิดจากสินค้า หรือเกิดจากพนักงานขาย แล้วน...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
Salary เงินเดือนประจำ + Incentive + ค่าสึกหรอรถมอเตอร์ไซค์
23 Aug 19
16 . พนักงานพัฒนาร้านค้า
วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลาทำงาน 07:00 - 17:00 น. รายละเอียดการทำงาน - เข้าเยี่ยมร้านค้าที่อยู่ในความดูแลของตน สร้างความสัมพันธ์ สอบถามปัญหาที่เกิดจากสินค้า หรือเกิดจากพนักงานขาย แล้วนำ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
Salary เงินเดือนประจำ + Incentive + ค่าสึกหรอรถมอเตอร์ไซค์
23 Aug 19
17 . พนักงานพัฒนาร้านค้า/ เทพารักษ์ , พัทยา
วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลาทำงาน 07:00 - 17:00 น. รายละเอียดการทำงาน - เข้าเยี่ยมร้านค้าที่อยู่ในความดูแลของตน สร้างความสัมพันธ์ สอบถามปัญหาที่เกิดจากสินค้า หรือเกิดจากพนักงานขาย แล้วนำ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
18 . นักพัฒนาลูกค้าร้านสะดวกซื้อ สาขาปราจีนบุรี ด่วนมาก
รับผิดชอบในการพัฒนาร้านสะดวกซื้อ โดยการเสนอแนะแนวทางการจัดวางสินค้าของร้าน หรือว่าเสนอโปรโมชั่นต่างๆเพื่อช่วยผลักดันยอดขายให้กับร้านค้า รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าและผู้จัดการสาขาของร้าน และมอ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
19 . นักพัฒนาลูกค้าร้านสะดวกซื้อ สาขาอุดรธานี ด่วนมาก
รับผิดชอบในการพัฒนาร้านสะดวกซื้อ โดยการเสนอแนะแนวทางการจัดวางสินค้าของร้าน หรือว่าเสนอโปรโมชั่นต่างๆเพื่อช่วยผลักดันยอดขายให้กับร้านค้า รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าและผู้จัดการสาขาของร้าน และมอ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
20 . พนักงานสำรวจร้านค้า (กรุงเทพและภาคตะวันออก)
สำรวจข้อมูลและบันทึกผลของร้านค้าที่เป็นลูกค้าของบริษัท ตามเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
10 Position
Salary 15,000 - 17,000 บาท
23 Aug 19
21 . พนักงานตรวจนับสินค้า สาขาอู่ทอง
- ควบคุมและดำเนินการับ-จ่าย ผลิตภัณฑ์และภาชนะให้กับรถลำเลียงและรถเขต - ดำเนินการจัดเก็บ และรักษาปริมาณของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าให้เหมาะสม - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยก, พนักงานยก - ตรวจนับส...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
22 . วิศวกรไฟฟ้า ประจำโรงงานรังสิต คลอง13 ด่วนมาก
-รับผิดชอบในด้านซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM.) การบำรุงรักษาตามสภาพของโรงงาน -จัดทำและปรับปรุงระบบเอกสารรายงานต่าง ๆ , แปลข้อมูลด้านเทคนิคของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ในฝ่าย ฯ เพื่อใช้อ้างอิงและปฏิบ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Aug 19
23 . Internal Auditor ประจำสาขาหัวหมากรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผนและกำหนดขอบเขตการตรวจสอบการควบคุมภายใน ในขั้นตอนต่างๆ ความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ - บริหารการปฏิบัติงานของทีมงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแผน จัดทำและตรวจทานรายงาน สรุปประเด็...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
24 . ช่างยนต์ สาขาฉะเชิงเทรา
- ให้บริการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะของบริษัท ตามแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน,บริการรับ-จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ให้แก่หน่วยงานขาย กระจายสินค้าและคลังสินค้า - ทำการการเบิก-เปลี่ยนอะไหล่ใน...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Aug 19
25 . ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน (เน้นงานกลึง) ประจำโรงงานปทุมธานี
- รับผิดชอบจัดเตรียมเครื่องจักร และควบคุมการเดินเครื่องจักร เพื่อให้ผลิตสินค้าให้ได้มีคุณภาพ - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตราฐานที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา - ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
26 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำสำนักงานใหญ่หลักสี่
รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกับทีมงาน สำหรับแผนการตรวจสอบ ร่วมกำหนดขอบเขตงาน วางแผน และออกแบบเทคนิคการตรวจสอบ สำหรับการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบทำกำหนดไ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
  26 Positions      
Sort By 
Disability Jobs