ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสุขภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ มีผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มดังกล่าว จำนวน 4 แบรนด์ ได้แก่ ES , DENA ,DOKI และ VISTA บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการทำตลาดโดยใช้จุดเด่นในด้านคุณภาพ, ราคา และบริการหลังการขายตามลำดับ ด้วยคุณค่าแห่งปรัชญาของเรา และภารกิจที่มั่นคงในการดำเนินงาน เรามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเพื่อการเติบโตขององค์กร และ ดำรงไว้ซึ่งความก้าวหน้าในอนาคต และด้วยความรับผิดชอบสูงสุดที่มีต่อ สังคม ลูกค้า และพนักงาน ล้วนเป็นสิ่งที่บริษัทมุ่งปฎิบัติตลอดมา ก้าวต่อไปของ บริษัท ชลสิทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด คือ มุ่งสร้างความผูกพันที่ยั่งยืนกับลูกค้า ด้วยการไม่หยุดที่จะพัฒนาสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ
Benefits
1. โบนัสประจำปี 2. ค่าคอม 3. โบนัส 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5. ค่าโทรศัพท์ 6. ประกันสังคม 7. วันหยุดพักร้อน 8. เงินช่วยเหลือต่าง ๆ 9. อุปกรณ์การทำงาน (บางตำแหน่ง)
Contacts
บริษัท ชลสิทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด
42 ซ.สะแกงาม 21 (พระราม 2 ซอย 69)
Samaedam Bang Khun Thian Bangkok 10150
See Map