ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสุขภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ มีผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มดังกล่าว จำนวน 4 แบรนด์ ได้แก่ ES , DENA ,DOKI และ VISTA บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการทำตลาดโดยใช้จุดเด่นในด้านคุณภาพ, ราคา และบริการหลังการขายตามลำดับ ด้วยคุณค่าแห่งปรัชญาของเรา และภารกิจที่มั่นคงในการดำเนินงาน เรามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเพื่อการเติบโตขององค์กร และ ดำรงไว้ซึ่งความก้าวหน้าในอนาคต และด้วยความรับผิดชอบสูงสุดที่มีต่อ สังคม ลูกค้า และพนักงาน ล้วนเป็นสิ่งที่บริษัทมุ่งปฎิบัติตลอดมา ก้าวต่อไปของ บริษัท ชลสิทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด คือ มุ่งสร้างความผูกพันที่ยั่งยืนกับลูกค้า ด้วยการไม่หยุดที่จะพัฒนาสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ
Benefits
1. ประกันโควิท+อุบัติเหตุ 2. ค่าคอม (ตามตำแหน่ง) 3. โบนัส(ตามผลประกอบการ) 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ตามตำแหน่ง) 5. ค่าโทรศัพท์ 6. ประกันสังคม 7. Gift vochure วันเกิด 8. เงินช่วยเหลือต่าง ๆ 9. วันหยุดพักร้อน
zero position en
Contacts
บริษัท ชลสิทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด
42 ซ.สะแกงาม 21 (พระราม 2 ซอย 69)
Samae Dam Bang Khun Thian Bangkok 10150
See Map