JobThai
Alpha IT Consulting Co.,Ltd.
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายอุปกรณ์ IT ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ Network และการแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้า
Benefits
- สวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม, สิทธิลาป่วย, ลากิจ ฯลฯ - ค่าวิชาชีพ, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, การฝึกอบรมและสัมมนา, ที่พักพนักงาน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ
zero position en
Contacts
Alpha IT Consulting Co.,Ltd.
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 17 ถ.วิภาวดีรังสิต
Chom Phon Chatuchak Bangkok 10900