JobThai
Ploy Flora Art Co.,Ltd
บริษัทของเราเป็นบริษัทขนาดเล็ก ผลิตดอกไม้ประดิษฐ จากดินสังเคราะห์ เพื่อการส่งออก มีการทำงานแบบครอบครัว ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 15 ปีแล้ว
Benefits
1. เพศหญิง 2. การศึกษาระดับการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป-ป.ตรี 3. บุคคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 4. พร้อมทำงานประจำ 5. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน 6. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ 7. อายุ18-28 8. อัตราเงินเดือน 9000-12000 9. ประกันสังคม 10. โบนัส สิ้นปี
zero position en
Contacts
Ploy Flora Art Co.,Ltd
100/303 11000