JobThai
บริษัท บลูริเวอร์ ไพรม์ แฟบริค จำกัด
บริษัททำธุรกิจนำเข้าสินค้าประเภทสิ่งทอ (ผ้า).
- พักร้อน, ลาป่วย, ลากิจ - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - มีกิจกรรมประจำปี
zero position en
บริษัท บลูริเวอร์ ไพรม์ แฟบริค จำกัด
22/1 หมู่บ้านเอกชัยเลควิว ซอย เอกชัย 131
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok 10150