JobThai
บริษัท ร่วมสร้าง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
โรงงานผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดและรางไวร์เวย์ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก
Benefits
- ประกันสังคม - สวัสดิการต่างๆ ตามกระทรวงแรงงาน
zero position en
Contacts
บริษัท ร่วมสร้าง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
33 ซอยเฉิลมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 12
Dok Mai Prawet Bangkok 10250