JobThai
BGP Inc., China National Petroleum Corporation
- บริษัทรับสำรวจปิโตรเลียม เป็นบริษัทอันดับหนึ่งของประเทศจีน เริ่มเข้ามาเปิดสาขาในไทยเมื่อปี 2552 - ไซต์งานอยู่ต่างจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา - โบนัสตามผลงาน - ค่าโทรศัพท์ - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าเดินทาง, ที่พัก, อาหาร สำหรับออกไซด์งาน
zero position en
Contacts
BGP Inc., China National Petroleum Corporation
184/100-101 อาคารฟอรั่ม ชั้น 19 ห้อง C4-C5 ถนนรัชดาภิเษก
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
Directions
รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีห้วยขวาง รถโดยสารประจำทางสาย 136, 179, 514, 206 ฯลฯ