JobThai
บริษัท เยเจียน ไทย จำกัด
ขณะนี้บริษัทต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตอันใกล้และร่วมสร้างองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิต ฉีดขึ้นรูป เสปรย์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
Benefits
 • ยูนิฟร์อม
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าอาหาร
 • ค่ากะ
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ และ
 • อื่น ๆ ตามกฎหมาย
 • zero position en
  Contacts
  บริษัท เยเจียน ไทย จำกัด
  130 ม.4
  Maenam Khu Pluak Daeng Rayong 21140