บริษัท ยู่ฮุยก่อสร้างจำกัด ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัท ยุ่ฮุย อินทีเรีย จำกัด เป็นบริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการตกแต่งภายในอาคาร สำนักงาน แก่บริษัทต่างๆ ตามแบบที่ได้รับจากลูกค้า (ไม่รับงานด้านโครงสร้างหรือฐานราก ไม่รับออกแบบแต่สามารถแนะนำบริษัทออกแบบที่มีความรู้ความชำนาญแก่ลูกค้า)�
ขณะนี้ ทางบริษัทต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่มจำนวนหลายอัตรา เข้าทำงานที่สำนักงานถนนมอเตอร์เวย์ รายละเอียดดังนี้
Benefits
 • -โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • -มีประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงาน
 • -ทำงานจันทร์-เสาร์(1 เดือน หยุดวันเสาร์ 2 วัน )
 • -มีเงินช่วยเหลือในกรณีแต่งงาน,คลอดบุตร,อุปสมบท,เสียชีวิต และมีกระเช้าเยื่ยมไข้เมื่อเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล
 • -มีหอพักให้กับพนักงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • -มีเงินกู้ยืม
 • -แจกของขวัญประจำปี
 • -จัดงานเลี้ยงปีใหม่
 • -ปรับเงินประจำปี
 • -สนับสนุนด้านการศึกษา
 • -ข้าวฟรีให้บริการทุกวัน
 • -มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด
424 ถ. มอเตอร์เวย์
Prawet Prawet Bangkok 10250
Directions
 • 1. เดินทางโดยรถไฟ ลงที่สถานีทับช้าง
 • 2. เดินทางโดย Air port Link ลที่งสถานีทับช้าง
See Map