JobThai
บริษัท ศรีสยามอุปกรณ์เกษตร จำกัด
บริษัทเสริมสยามเมล็ดพันธ์ จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2527 จัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพทั้งพันธุ์พื้นเมืองและลูกผสม เราขายเมล็ดพันธุ์พืชสวนครัวสำหรับเกษตรกรมือชีพและผู้ที่ชื่นชอบการปลูกพืชผักเพื่อบริโภคเอง เมล็ดพันธ์ที่เราจัดจำหน่ายไม่เฉพาะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักเท่านั้นแต่รวมถึงดอกไม้ชนิดต่างๆอีกด้วย
Contacts
บริษัท ศรีสยามอุปกรณ์เกษตร จำกัด
367/93 ถ.จรัญสนิทวงศ์
Bang Khun Si Bangkok Noi Bangkok 10700