JobThai
บริษัท โคนายัง แคลิเบชั่น จำกัด
บริษัท โคนายัง แคลิเบชั่น จำกัดผู้ซึ่งได้รับการรับรองตามระบบ ISO/IEC 17025:2005 Accreditation CALIBRATION No.0198 ทางด้านไฟฟ้า มิติ กล มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ จำนวนความต้องการดังนี้
zero position en
Contacts
บริษัท โคนายัง แคลิเบชั่น จำกัด
58/34 หมู่7
Hantra Phra Nakhon Si Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000