JobThai
บริษัท เฟิร์สโมเดอร์น จำกัด
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก
Benefits
โบนัส เครื่องแบบพนักงาน รถรับ-ส่ง
zero position en
Contacts
บริษัท เฟิร์สโมเดอร์น จำกัด
27/5 หมู่ที่ 1 10150