JobThai
ประวัติ และ ความเป็นมา บริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( Coretech Corporation ) เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ด้านการบริการ และการให้คำปรึกษา พร้อมด้วยประสบการณ์ในแวดวง เทคโนโลยี ทั้งทางด้าน ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟท์แวร์ ไม่ต่ากว่า 10 ปี ธุรกิจของ บริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจ เป็นผู้นำเข้า และ จำหน่ายสินค้าให้กับตัวแทน และ ข่วยเหลือตัวแทนจำหน่ายในการออกแบบและ วางระบบรักษาความปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงงานผู้ผลิตกล้อง และ ระบบรักษาความปลอดภัยระดับโลก บริษัทฯ ของเราไม่ได้รวบรวมเฉพาะบุคลากรที่มีความ สามารถเท่านั้น แต่ เรายังได้คัดเลือกบุคคลากร ที่มีจิตใจดี มีความรักในด้านการบริการ มีส่วน ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม และ ส่วนตัว โดยนำมาประยุกต์ ปฏิบัติ ต่อบุคลากร ทุกท่าน เสมือนหนึ่งดังเป็นโรงเรียน และครอบครัว โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล เพราะบุคลากร แต่ละท่าน มีส่วนสร้างเสริม ให้บริษัท ฯ เติบโตไป อย่างแข็งแรง และ มั่นคง เราเป็นผู้ริเริ่ม และ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการคิวรถแท็กซี่ โดยใช้ระบบตู้กดบัตรคิว สำหรับการบริหารรถแท็กซี่ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปกดรับบัตรคิวให้บริการรถแท็กซี่จากเครื่องอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียเวลารอให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลในบัตรคิว รวมทั้งไม่ต้องยืนรอต่อคิวเพื่อขึ้นรถแท็กซี่ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการรอเข้าคิวของผู้โดยสารจาก นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวจะทำให้การจัดคิวรถแท็กซี่เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากไม่ได้ใช้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการทำให้สามารถแก้ปัญหาเรื่องการปฏิเสธหรือการเลือกรับผู้โดยสารของผู้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ได้
Benefits
- โบนัส - ยูนิฟอร์ม - ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - ท่องเที่ยว อบรมต่างประเทศ
zero position en
Contacts
บริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
71 อาคารเอจีอาร์
Bang Khlo Bang Kho Laem Bangkok 10120
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2023 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer