JobThai
บริษัท สยามนิตติ้งโปรดักส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2538 ผลิตเครื่องแต่งกายสตรี เช่นห่วงคาดผม ,โบร์รัดผม ,ผลิตภัณฑ์กระเป๋าและชิ้นส่วนกระเป๋าจากผ้า กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ ประเทศแถบทวีปยุโรป อเมริกา, เอเชีย ซึ่งเป็นการส่งออกร้อยละ 95 ในปี พ.ศ. 2539 บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I หรือที่เรียกว่า “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน” ให้ส่งออก จึงได้ย้ายฐานการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิต ณ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 7 งาน 82 ตารางวา ประกอบไปด้วยพื้นที่โรงงาน, หอพักพนักงาน และโรงอาหาร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคาร ที ไอ ที ทาวเวอร์ เลขที่ 8618 ซอยวัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-6749700 โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 174 หมู่ 5 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 โทร. 037-285133-5
Benefits
1.เครื่องแบบพนักงาน 2.รถรับส่งพนักงาน 3.เบี้ยขยัน 4.ค่ากะ 5.ค่าอาหาร 6.ค่าทักษะ 7.หอพักพนักงาน /หอพักผู้บริหาร 8.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 9.ค่าของเยี่ยม/เจ็บป่วย 10.เงินช่วยเหลือณาปนกิจศพ 11.ห้องพยาบาล 12.ตรวจสุขภาพประจำปี 13.ของขวัญวันเกิด 14.อุปกรณ์ความปลอดภัย 15.โบนัสประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท สยามนิตติ้งโปรดักส์ จำกัด
174 หมู่ 5
Bang Khlo Bang Kho Laem Bangkok 10120