บริษัท เค.ยู. โนมูระไทย จำกัด ประกอบกิจการผลิตขอบยางตู้เย็น ดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(B.O.I)เพื่อการส่งออกได้รับมาตราฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ,14000:2004 ขณะนี้ได้มีการขยายกำลังการผลิต ได้เปิดสาขาที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ต้องการบุคคลากรที่มีความสามารถมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มาร่วมงานเพื่อความเติบโตไปกับบริษัท ในตำแหน่งต่างดังต่อไปนี้
Benefits
  • - รถรับส่ง
  • - เบี้ยขยัน
  • - โบนัส
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่ากะ
  • - ค่าเชื่อม(เฉพาะแผนกเชื่อม)
  • - ค่าเช็ค (เฉพาะแผนกเช็ค)
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - สวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายกำหนด
1 Position
1.
Oct 9, 2019
Q.C.LEADER
pinlocation
Latkrabang Industrial Estate Bangkok
salary icon
13,000 บาท + ค่าตำแหน่ง 1,200 บาท
Contacts
เลขที่ 144 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
Lamplathio Lat Krabang Bangkok 10520
Tel.: 02-326-0450-3 ต่อ 18
Fax: 02-326-0454