JobThai
บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
ธุระกิจในเครือซัมซุงบริการด้านการเงินและประกันชีวิตบริษัทเปิดมาแล้ว 15 ปีในประเทศไทยบริษัทแม่ที่เกาหลี เปิดมาแล้ว 55 ปี
Benefits
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม ตรวจสุขภาพ กองทุนต่าง ๆ เบี้ยขยันและอื่นๆ
 • zero position en
  Contacts
  บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
  อาคารลิเบอร์ตี้ ห้อง ชั้น 10 ถนนสีลม BTS ศาลาแดง ซอยคอนแวน
  Yan Nawa Sathon Bangkok 10900
  Directions
  รถไฟฟ้า และรถประจำทาง