JobThai
บริษัท เอ็น.พี.พรีซิชั่น จำกัด
บริษัทเป็นผู้ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรและแม่พิมพ์ ทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เครื่องมือทางการแพทย์ และกลุ่มAutomation โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตเพื่อรองรบความต้องการของลูกค้า
Benefits
- ประกันสังคม - ค่าเช่าบ้าน - ค่าน้ำมัน - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าเลี้ยงดูบุตร - ค่ากะ สวัสดิการที่ได้รับนั้นขึ้นอยู่กับผลงาน
zero position en
Contacts
บริษัท เอ็น.พี.พรีซิชั่น จำกัด
29/63 หมู่.2 ถนน 345 โครงการอรุณสุนทรี
Lam Pho Bang Bua Thong Nonthaburi 11110