JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์พี ออโต้แก๊ส
ศูนย์ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ โดยเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแก๊สรถยนต์ เริ่มตั้งแต่การติดตั้ง จนถึงการแก้ไขปัญหารถยนต์ที่ใช้แก๊ส และรับดูแล แก้ไข ซ่อมแซมรถยนต์ทุกระบบ ฯลฯ
Benefits
- มีประกันสังคม - มีที่พักให้พร้อมประปา - ไฟฟ้า ฟรี - มีโบนัสให้ตามผลประกอบการของบริษัท - ไปสัมมนาต่างจังหวัดทุกปี *** สวัสดิการขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานที่ทำ***
zero position en
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์พี ออโต้แก๊ส
49/4 หมู่ 5 12000