JobThai
บริษัท จำหน่าย ติดตั้ง บริการ สินค้าเทคโนโลยีประเภทคอมพิวเตอร์ ระบบภาพและเสียง ระบบเครือข่าย ระบบความปลอดภัย และ อุปกรณ์การสื่อสาร ให้แก่หน่วยงานรัฐและเอกชน เปิดดำเนินการมากกว่า 15 ปี มุ่งเน้นการดูแลลูกค้าให้ความสำคัญกับลูกค้าองค์กร และ ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานกับหน่วยงานต่าง เช่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,มหาวิทยาลัยบูรพา ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงานและเพื่อให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน
Benefits
เบี้ยขยัน, โบนัส, OT, ประกันสังคม และ สวัสดิการอื่นๆตามความเหมาะสม
zero position en
Contacts
บริษัท เก้าสี่เจ็ดหนึ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
99/7 ม.อนัญญา ถ.ข้าวหลาม
Saen Suk Mueang Chon Buri Chon Buri 20130