บริษัท ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า และจำหน่ายเครื่องอัดลมแบรนด์พูม่า (PUMA Air Compressor) โดยมีสินค้าเครื่องอุตสาหกรรมประเภทปั๊มลมเป็นสินค้าหลัก พร้อมกันนั้นยังมี สินค้าประเภทเครื่องมือช่าง,เครื่องมือลม,เครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตร ซึ่งจัดจำหน่ายมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ด้วยว่าทางบริษัทของเรากำลังเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียนอย่างเต็มตัว จึงมีความต้องการทางด้านอัตรากำลังคนเพิ่มจำนวนไม่น้อย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจประเภทปั๊มลมและเครื่องมือช่างในอาเซียน
Vision
เป็นผู้นำด้านปั๊มลมพร้อมระบบอัดอากาศและเครื่องมือช่างอย่างยั่งยืน
Mission
เราจะขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่ความสำเร็จ โดยสินค้าที่มีคุณภาพ บริการด้วยมืออาชีพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้าวยพันธสัญญาแห่งการดูแลลูกค้า ให้เป็นลูกค้าตลอดชีวิต เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท
Benefits
  • - Competition Package
3 Positions
1.
Sep 20, 2019
ช่างบริการติดตั้ง/ช่างซ่อมบำรุง
pinlocation
Pom Prap Sattru Phai, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2.
Sep 20, 2019
เจ้าหน้าที่สโตร์
pinlocation
Pom Prap Sattru Phai, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3.
Sep 20, 2019
ผู้จัดการฝ่ายบริการติดตั้ง
pinlocation
Pom Prap Sattru Phai, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
Contacts
399 ถ.วรจักร
Pom Prap Pom Prap Sattru Phai Bangkok 10100
Tel.: 02-225-2331 ต่อ 624,625
Fax: 02-224-4193,02-621-2551
Line ID: hrmrg.trw
Directions
- รถประจำทางผ่านหน้าบริษัท สาย 8, 37, 56, 48 , - รถประจำทางสาย 40, 7 ลงตรงป้ายครองถมเซนเตอร์ เดินประมาณ 300 ม. , - รถประจำทางสาย 47, 15, 35 ลงตรงหน้า รพ.กลาง(มาจากสนามกีฬาแห่งชาติ)