บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ผลิตมิเตอร์ (มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ) โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน จึงเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานตาม IEC62052-11, IEC62053-11, IEC60514 และ TIS 1030
Benefits
-โบนัส -ประกันสังคม -วันหยุดประจำปี -ชุดฟอร์ม
There are currently no positions available.
Contacts
International Power Group Co.,Ltd.
48/99 ม.1 หมื่นทรัพย์แลนด์
Khok Krabue Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
See Map