JobThai
ให้บริการทางบัญชีครบวงจร รวมถึงให้คำปรึกษาทางกฎหมายภาษีอากร รับทำบัญชี (เน้นความถูกต้องตรงตามประมวลรัฎษากร) รับจดทะเบียนธุรกิจกับหน่วยงานราชการ
Benefits
เบี้ยขยัน ประกันสังคม โบนัส และตามตกลง
zero position en
Contacts
บริษัท ครีเอทีฟ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด (สำนักงานบัญชีที่ขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล)
1064 ถนนเจริญกรุง
Bang Rak Bang Rak Bangkok 10500
Directions
เป็นอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง ติดถนนเจริญกรุงใกล้สี่แยกสี่พระยา, ไปรษณีย์กลาง, ท่าน้ำสี่พระยา, ICON SIAM, ท่าน้ำคลองสาน เดินจากป้ายรถเมล์ไปรษณีย์กลาง 200 เมตร เดินจากท่าน้ำสี่พระยา และ ท่าเรือด่วนสี่พระยา ประมาณ200เมตร ห่างจาก MRT หัวลำโพง ประมาณ 500 เมตร ห่างจา่ก BTS สะพานตากสิน ประมาณ 1 กิโลเมตร รถประจำทาง : สาย 1,35,36,54,75 เรือ : เรือข้ามฟากจาก ICON SIAMหรือท่าน้ำคลองสาน, เรือด่วนเจ้าพระยา