JobThai
ให้บริการทางบัญชีครบวงจร รวมถึงให้คำปรึกษาทางกฎหมายภาษีอากร รับทำบัญชี (เน้นความถูกต้องตรงตามประมวลรัฎษากร) รับจดทะเบียนธุรกิจกับหน่วยงานราชการ
Benefits
เบี้ยขยัน ประกันสังคม โบนัส งานเลี้ยงปีใหม่ ปรับเงินเดือนทุกปี พักร้อน หรือตามตกลง
zero position en
Contacts
บริษัท ครีเอทีฟ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด (สำนักงานบัญชีที่ขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล)
1064 ถนนเจริญกรุง
Bang Rak Bang Rak Bangkok 10500
Directions
เดินจากป้ายรถเมล์ไปรษณีย์กลาง 200 เมตร เดินจากท่าน้ำสี่พระยา และ ท่าเรือด่วนสี่พระยา ประมาณ200เมตร ห่างจาก MRT หัวลำโพง ประมาณ 500 เมตร ห่างจา่ก BTS สะพานตากสิน ประมาณ 1 กิโลเมตร รถประจำทาง : สาย 1,35,36,54,75 เรือ : เรือข้ามฟากจาก ICON SIAMหรือท่าน้ำคลองสาน เรือด่วนเจ้าพระยา