JobThai
บริษัท ร็อคแมค จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านนำเข้า ส่งออก และธุรกิจภายในประเทศ เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ระบบกันซึม ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมผิวคอนกรีต เกร้าท์ น้ำยาผสมคอนกรีต ระบบพื้นโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น บริษัทมุ่งเน้นการอบรมให้ความรู้ควบคู่ไปกับการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความชำนาญทั้งลูกค้า และตัวพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
Benefits
ประกันสังคม โบนัสประจำปี (policy บริษัท)
zero position en
Contacts
บริษัท ร็อคแมค จำกัด
455/176 ถนนจรัญสนิทวงศ์
Bang Khun Si Bangkok Noi Bangkok 10700