JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาอาพาณิชย์
- ศูนย์รวมอุปกรณ์ไฟและเครื่องไฟในรถยนต์ - น้ำยาบำรุงรักษาเครื่องยนต์ทั้งภายใน-ภายนอก แบบครบวงจร - จารบี-น้ำมันเครื่องยนต์ทุกชนิด และน้ำมันอุตสาหกรรมในโรงงานทุกประเภท - อุปกรณ์จราจร ครบวงจร
Benefits
มีสวัสดิการด้านอาหารและที่พักพร้อม
zero position en
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาอาพาณิชย์
164 ถนนหลวง
Ban Bat Pom Prap Sattru Phai Bangkok 10100