บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด เป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล และ มีบริการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลหลายด้าน ปัจจุบันกำลังขยายงาน มีความต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความสามารถ รักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ
Benefits
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. Incentive
  • 3. ประกันอุบัติเหตุ
Contacts
บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด
2 ซอยกาหลง 2 ถนนนนทบุรี
Tha Sai Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
Website: www.csc.co.th
See Map