บริษัท ไซน์แอค คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัทได้ทำธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2549 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพและมีสาขาที่พัทยา 1 สาขา บริษัทรับทำเกี่ยวกับรับปรึกษางานด้านบัญชี และวางระบบภายในธุรกิจ รวมถึงการทำวีซ่า ใบอนุญาติทำงานให้คนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย
Benefits
1.ประกันสังคม 2.ประกันชีวิตกลุ่ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไซน์แอค คอนซัลติ้ง จำกัด
496-502 ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 5 ถนนเพลินจิต 10330