JobThai
บริษัท เทคฟาสต์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทผู้ผลิตสกรู น๊อต ลวด สลักเกลียว และวัสดุอื่น ทั่งสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
Benefits
- ค่ารถ - ค่าครองชีพ - เบี้ยขยัน - เสื้อฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันชีวิติกลุ่ม - และสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฏหมายแรงงานกำหนด
zero position en
Contacts
บริษัท เทคฟาสต์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
71/11 หมู่ 5 24130