JobThai
บริษัท พีเพิล ซินเนอจี จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการให้คำปรึกษาและจัดสัมมนาทั้งภายในบริษัท (In-house Training) และภายนอกบริษัท (Public Training) ให้กับองค์กรต่างๆ ในหลักสูตรด้านการขาย การตลาด การบริการ การบริหารสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ การจัดซื้อ การพัฒนาความคิด และการพัฒนาตนเอง โดยมีวัตุประสงค์ให้ทีมงานของทุกองค์กรสามารถนำความรู้ แนวทาง และประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับตนเองและกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง
Benefits
• ประกันสังคม • สวัสดิการยืดหยุ่น • ตรวจสุขภาพประจำปี • กิจกรรมสันทนาการ งานเลี้ยง และกิจกรรมประจำปี • วันหยุดประจำปีตามวันหยุดของธนาคารแห่งประเทศไทยและวันอื่นๆ เพิ่มเติมรวมไม่ต่ำกว่า 18 วันต่อปี • วันหยุดในวันเกิดของพนักงาน (เวลาทำงาน :: จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 17.00 น.)
zero position en
Contacts
บริษัท พีเพิล ซินเนอจี จำกัด
385/114 ถนนเตชะวนิช
Bang Sue Bang Sue Bangkok 10800