JobThai
จากปี 2537 เราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน Wrought Iron โดยนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศอิตาลี ทั้งเพื่อการส่งออก และตลาดในประเทศ โดยมีกรรมการผู้จัดการ คือคุณอัลวาโร ฟรานตินี่ เป็นผู้ริเริ่มกิจการ โดยนำแนวคิดศิลปะความงามแนวยุโรป มาเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ความสวยงาม จนเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันนี้
zero position en
Contacts
บริษัท พีเอเอส คลาสสิค สตีล จำกัด
2 ซอย 113 ถนนรามคำแหง 10240