JobThai
โรงหล่อเหล็ก, ผู้ผลิตอุปกรณ์ประปาเหล็กหล่อ, อุปกรณ์ประปาทองเหลือง ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค และ การประปานครหลวงโดยก่อตั้งและดำเนินกิจการมากกว่า25 ปี
Benefits
- โบนัส - ปรับเงินเดือนประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม - กองทุนประกันสังคม - ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือสิทธิประกันสังคม - กิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่ กีฬาสี ฯลฯ - รถรับ - ส่ง - เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร, บวช, แต่งงาน - หอพัก - การพัฒนาฝึกอบรม - เบี้ยขยัน -ค่าเที่ยว ( คลังสินค้าจัดส่ง ) -ค่าธรรมเนียมรายปีบัญชีเงินเดือน
Contacts
บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด
30/1, 30/21, 30/25, 30/67 หมู่ 5
Khok Krabue Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
Directions
ปอ.7 ผ่านหน้าทางเข้าบริษัท, รถสองแถวปิ่นทอง-มหาชัย