JobThai
เป็นผู้ให้คำปรึกษาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในด้านซอฟต์แวร์ อินเตอร์เน็ต และฮาร์ดแวร์ ให้กับรัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชนชั้นนำ อาทิเช่น บริการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์บริหารโครงการ ระบบจัดการบริหารฐานข้อมูล เป็นต้น
Benefits
บริษัทไทยอินเตอร์โซล จำกัด ตระหนักดีว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ เหตุนี้บริษัทฯจึงมุ่งสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม มีการให้โบนัสสำหรับการปฏิบัติงานที่ดี มีค่าเดินทางสำหรับการทำงานนอกสถานที่ มีประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
zero position en
Contacts
บริษัท ไทยอินเตอร์โซล จำกัด
(ติด BTSแบริ่ง) 25/4 ซ.สุขุมวิท70/5 ถ.สุขุมวิท
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260
Directions
ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีแบริ่ง