JobThai
บริษัท โอเมก้า ไซน์แอนติฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่องานวิเคราะห์วิจัย และทดสอบคุณภาพสูงจากต่างประเทศในยุโรปและอเมริกา โดยเฉพาะเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคในอากาศและของเหลว (Particle size analyzer) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันและเยื่อใยในอาหารแบบอัตโนมัติ, GC, เครื่องทดสอบยาเม็ด และเตาเผา เป็นต้น ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี บริษัทมีทีมงานขายและบริการที่ดี และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์ และบริษัทในเครือที่ประเทศมาเลเซีย จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน มีความต้องการรับผู้ร่วมงานเพื่อขยายธุรกิจในตำแหน่งดังต่อไปนี้ เวลาทำการ 8.30 - 17.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์
zero position en
Contacts
บริษัท โอเมก้า ไซน์แอนติฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
2/30 โครงการ H-CAPE ถนนสุขาภิบาล 2
Prawet Prawet Bangkok 10250