JobThai
บริษัท อี-สเต็ปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท อี-สเต็ปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปัจจุบันเราดำเนินงานด้าน เคมีอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนความสามารถทางด้านการแข่งขันแก่ลูกค้า ทั้งด้านผลิตภัณฑ์เคมี และเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปด้วย ปัจจุบันต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามารองรับการขยายตัว และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ ศักยภาพของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น
Benefits
-ค่าคอมมิชชั่น -ประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท อี-สเต็ปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
81/155 ลำลูกกาคลอง 6 12150