JobThai
บริษัท พ.กิจศิริ เฟอร์นิชชิ่ง จำกัด
เราเป็นโรงงานผู้ผลิตและส่งออก รวมทั้งขายออนไลน์ เฟอร์นิเจอร์ โดยใช้ไม้แปรรูป ไปยังนานาๆประเทศ อาทิเช่น อเมริกา, ออสเตเรีย และ อังกฤษ เป็นต้น โดยมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มามากกว่า 20 ปี
Benefits
เรามีสวัสดิการที่น่าสนใจดังนี้ 1.พนักงานของเราจะได้รับค่าเบี้ยขยันตามข้อกำหนดของบริษัท 2.เรามีประกันสังคมให้กับพนักงานทุกคน 3.พนักงานจะได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกๆปี 4.พนักงานจะได้รับชุดฟอร์มจากเรา 2 ชุด 5.พนักงานจะได้สิทธิในวันหยุดตามประเพณีและพักผ่อนประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท พ.กิจศิริ เฟอร์นิชชิ่ง จำกัด
99 หมู่ 6
Khlong Si Khlong Luang Pathum Thani 12120