JobThai
Daimei Thai Co., Ltd.
โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเกี่ยวกับฉีดขึ้นรูปพลาสติก เช่น กรอบกล้องถ่ายรูป, ชิ้นงานในรถยนต์, ตัวcover aircondition
Benefits
1.รถรับส่งพนักงาน 2. ชุดยูนิฟอร์ม 3. โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ) 4. อาหารกลางวัน 5. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ 6. เบี้ยขยัน
7. เงินช่วยเหลือค่าที่ัพัก 8. รางวัลการทำงานตามอายุงาน 5, 10 ปี 9. ท่องเที่ยวประจำปี 10. ประกันสังคม ฯลฯ
zero position en
Contacts
Daimei Thai Co., Ltd.
เลขที่ 700/812 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
Phan Thong Phan Thong Chon Buri 20160