JobThai
Tri-V International Co., Ltd. (บริษัท ไตรวี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
บริษัทไตรวีฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าสำหรับครัวเรือนและหน่วยงานต่างๆ เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 20 ปี โดยได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเป็นอย่างดี และมีวางจำหน่ายทั่วไป ทั้งร้านค้าและห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น Tesco Lotus The Mall Villa Market เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของเราจะเน้นสินค้าประเภทปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างแท้จริง อาทิ น้ำมันหอมระเหยสกัดจากเปลือกส้มธรรมชาติ ยี่ห้อ ซีทรัส สปาร์ (Citrus Spa) สเปรย์ปรับอากาศกลิ่นส้ม ยี่ห้อ ซีทรัส สเปรย์ (Citrus Spray) น้ำยาฉีดพ่นไล่แมลงสกัดจากเปลือกส้ม ยี่ห้อ เลมอนนีน (Lemonene) ฯลฯ เป็นต้น บริษัทไตรวีฯ ยังเป็นผู้จำหน่ายชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะชนิดต่างๆ (Diagnostic Test Devices) ไม่ว่าจะเป็นชุดทดสอบหาย้าบ้าและยาอีในปัสสาวะ ชุดทดสอบหาสารโคเคน ชุดทดสอบหามอร์ฟีน เฮโรอีน ฝิ่น ฯลฯ เป็นต้น โดยสินค้าประเภทนี้ทางเราจะได้รับความไว้วางใจจากหน่วยการต่างๆ ของรัฐ รวมไปถึงหน่วยงานเอกชนเป็นอย่างดี
Benefits
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันลากิจและวันลาป่วยตามที่กฎหมายกำหนด - ค่าสึกหรอของยานพาหนะ (สำหรับตำแหน่งพนักงานขาย) - ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับตำแหน่งพนักงานขาย) - ค่าล่วงเวลา
zero position en
Contacts
Tri-V International Co., Ltd. (บริษัท ไตรวี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
2/3 ซอยแก่นทอง
Nong Bon Prawet Bangkok 10250