โรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กที่เน้นความเป็นครอบครัว รับเด็กนักเรียนจำนวนจำกัด 75 คน ห้องเรียนแต่ละห้องจะรับเด็กจำนวน 20 คน ต่อผู้ใหญ่ดูแล 2 คน
There are currently no positions available.
Contacts
โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน
100/204 ม.อมรพันธุ์9 ซ.เสนานิคม1 ถ.พหลโยธิน
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230
See Map