JobThai
บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด จำหน่ายสารเคมีระบบบำบัดนำ้เสีย เคมีสำหรับ เครื่องบอยเลอร์ คูลลิ่ง อีแวป สารกรองนำ้ทุกประเภท งานบริการด้านตรวจคุมคุณภาพน้ำ การตรวจรับบอยเลอร์ การออกเอกสารรับรองความปลอดภัยหม้อไอนำ้ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทได้รับมาตราฐาน ISO 9001:2018 มาตราฐานห้องแล็ปจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สินค้าได้รับมาตราฐาน NSF
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัส - มีค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าเสื่อมรถ ค่าโทรศัพท์ ค่านายหน้าจากการขายสูงสุดที่ 10% ( ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ) - วันเสาร์ ทำงานครึ่งวัน - มีเบี้บขยัน - OT
Contacts
บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด
293/2 ถนนสุคนธวิท
Krathum Baen Krathum Baen Samut Sakhon 74110
Directions
สถานที่สัมภาษณ์ ตั้งอยู่ที่ บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด เลขที่293/2ถนนสุคนธวิท ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร