JobThai
บริษัท อังคู (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อังคู (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องยี่ห้อ ANCOO เจ้าเดียวในประเทศไทย เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง ครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทแม่จากประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคอร์เทคโนโลยีการคัด เป็นผู้ผลิต วิจัยและพัฒนาเครื่องคัดแยกสีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และยังเป็นผู้ผลิตที่มีบทบาทโดดเด่นในการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคัดแยกสี ปัจจุบันนี้ เครื่องคัดแยกสีเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นมากสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร สำหรับเพิ่มค่ามหาศาลโดยผ่านเครื่องคัดแยกสี เครื่องคัดแยกสียี่ห้อ ANCOO ถือเป็นการรับประกันที่มีคุณภาพและเอกลักษณ์ของโรงงานแปรรูปข้าวในสมัยนี้
Benefits
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยเลี้ยง
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • zero position en
  Contacts
  บริษัท อังคู (ประเทศไทย) จำกัด
  293/9 หมู่ 4
  Sanam Chai Mueang Suphan Buri Suphan Buri 72000