JobThai
FMSCT-Live.com นำเสนอความบันเทิงกีฬามอเตอร์สปอร์ตตั้งแต่ พ.ศ. 2521 ดำเนินธุรกิจครบวงจรทางด้านกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ และสื่อบันเทิงทางโทรทัศน์ ตลอดจนงานโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ โดยเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือท็อปเกียร์กรุ๊ป ที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์อาชีพและส่ือบันเทิงทางโทรทัศน์มายาวนานกว่า 30 ปี
zero position en
Contacts
บริษัท เช็คเคอร์ด แฟลร์ก มอเตอร์สปอร์ต เอเจนซี่ จำกัด
58/1 หมู่บ้านโนเบิล จีโอ หมู่ที่ 6 ถนนนครอินทร์
Bang Khun Kong Bang Kruai Nonthaburi 11130