JobThai
บริษัท โฟร์สแควร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บริษัท โฟร์สแควร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มีความต้องการช่างเทคนิคที่มีความรู้ทางด้านการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพศชาย สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่จำนวนหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายงานทางด้านโทรคมนาคม ภายใต้โครงการของ AIS, CAT และ TOT
zero position en
Contacts
บริษัท โฟร์สแควร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
179/28-29 ซอยนาวงประชาพัฒนา 15 ถนนนาวงประชาพัฒนา
Si Kan Don Mueang Bangkok 10210