JobThai
รับเหมาก่อสร้าง, ต่อเติม, โรงงาน, อาคาร, หอพักและงานก่อสร้าง อื่น ๆ
Benefits
  • ตามมาตราฐานกระทรวงแรงงาน
  • zero position en
    Contacts
    บริษัท ศรีรัตนการช่าง จำกัด
    63/312 ม.6 11140