ดำเนินธุรกิจทางด้านงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล ของอาคารห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานต่าง ๆ และมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
1 Position
1.
Oct 16, 2019
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
pinlocation
Bang Phlat, Bangkok
salary icon
Not specified
Contacts
603 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 46 ถ.จรัญสนิทวงศ์
Bang Yikhan Bang Phlat Bangkok 10700
Fax: 02-883-4956
See Map