JobThai
Bangkok Thai Cooking Academy
บริษัทดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับเปิดคร์อส สอนทำอาหารไทย ให้กับชาวต่างชาติ
Benefits
- สวัสดิการอาหารและที่พัก - ประกันสังคม
zero position en
Contacts
Bangkok Thai Cooking Academy
1940 Sukhumvit Road, Soi 60, Bang Chak
Bang Chak Phra Khanong Bangkok 10260