JobThai
บริษัท ซีวิล พี. จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างอาคารของหน่วยงานราชการต่าง ๆ
Benefits
โบนัสประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท ซีวิล พี. จำกัด
32/176 ม.8 ซอยนวลจันทร์ 12 10230